Senaste nyheter

2024-02-27 08:51:23
Öresundsregionen växte med 30 000 invånare under 2023 – starkast befolkningstillväxt på danska sidan

Under 2023 ökade Öresundsregionens befolkning med över 29 700 invånare, motsvarande 0,7 procent, till 4 185 801 invånare. Det var den lägsta befolkningsökningen i regionen sedan 2020 och var även lägre än genomsnittet under den senaste tioårsperioden. Det visar nya siffror från Danmarks Statistik och SCB. Procentuellt ökade befolkningen i regionen dock mer än både Danmarks respektive Sveriges […]

LÄS MER
2024-02-29 13:16:33
Svenskt natointräde kan få konsekvenser för både energiförsörjning och infrastruktur

Det kan bli svårare med ny havsvindkraft i Östersjön och den svenska tåginfrastrukturen måste rustas upp rejält, speciellt i öst-västlig riktning. Det kan bli några av konsekvenserna ett svenskt natointräde för med sig, enligt Dagens Industri respektive Svenska Dagbladet. Med ett svenskt natointräde växer försvarsintressena i Östersjön, något som kan göra det svårare med ny […]

LÄS MER
2024-02-29 13:45:40
Sveriges ekonomi krympte med 0,2 procent under förra året – Dansk BNP ökade med 1,8 procent

Under fjärde kvartalet 2023 minskade Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, med 0,1 procent jämfört med föregående kvartal. Därmed har Sveriges BNP minskat för tredje kvartalet i rad. Jämfört med helåret 2022 sjönk svensk BNP med 0,2 procent under fjolåret, enligt preliminära siffror från SCB. Danmarks ekonomi gick betydligt starkare och växte med 1,8 procent över helåret 2023, […]

LÄS MER
2024-02-29 09:12:43
Fallande tillväxt och minskad export för den danska it-sektorn

Trots en historiskt hög omsättning på 313 miljarder danska kronor inom den danska it-sektorn under fjolåret, minskade tillväxttakten jämfört med de senaste två åren. Medan omsättningen i branschen under 2021 och 2022 ökade med 13,7 respektive 7,5 procent landade omsättningsutvecklingen på 2,6 procent för 2023, rapporterar danska branschorganisationen IT-Branchen. Samtidigt minskade exporten med två procent […]

LÄS MER
2024-02-29 15:39:47
Skattefrågor prioriteras högt av Gränshinderrådet i år

Skattefrågor, nordiskt samarbete kring folkbokföring, digitalisering, pensionsfrågor och gränsregional statistik är de fem temaområden som det nordiska Gränshinderrådet ska prioritera under år 2024. Extra kraft vill man lägga bakom arbetet för ett förenklat nordiskt skatteavtal. Det står klart efter rådets kickoff i Köpenhamn under förra veckan. Ett temaområde har slopats sedan i fjol: erkännande av […]

LÄS MER
2024-03-01 10:22:34
Öresundsdebatten vecka 9: Sveriges Natomedlemskap gör Danmark säkrare och Norden var mer integrerat för 60 år sedan menar forskare

Danmark blir säkrare genom Sveriges Natomedlemskap och i Sverige kämpar kommunerna nu om att bli värdar för olika Natosatsningar. En forskare menar att Norden var en mer integrerad region för 60 år sedan. Det är några rubriker från den senaste tidens Öresundsdebatt. News Øresund följer och sammanställer regelbundet aktuella debattartiklar och krönikor samt fördjupande reportage […]

LÄS MER
2024-03-01 09:46:09
Öresundsbron permanentar snabbspår för pendlare i rusningstid

Försöket med att låta bilister med pendlaravtal få ett eget snabbspår genom betalstationen vid Lernacken under rusningstid blev succé skriver Øresundsbro Konsortiet på Linkedin. Fler än 600 000 passagerar har gjorts genom snabbspåret, eller fast track som bron benämner det, sedan försöket inleddes i maj 2023. Därför kommer snabbspåret att permanentas. (News Øresund)

LÄS MER
2024-02-23 12:52:05
Dansk och svensk säkerhetstjänst varnar för hotet från Ryssland

Den senaste veckan har de svenska och danska militära säkerhetstjänsterna presenterat analyser där de varnar för ryska krigsförberedelser i Östersjöområdet och landets ökad vilja att ta militära risker. Ryssland har organiserat sig för krig och återuppbygger ny sina militära styrkor så att det inom 3-10 år kan utgöra ett allvarligt hot mot grannländer. Natos sammanhållning […]

LÄS MER
2024-02-23 11:45:37
Bostadsbyggandet minskade mer i Sverige än i Danmark under 2023

Påbörjandet av nya bostäder fortsatte att minska under 2023 på båda sidor Öresund. Procentuellt var nedgången störst i Sverige där antalet påbörjade bostäder minskade med 49 procent jämfört med 2022, från 57 000 till 29 350 bostäder under 2023. Bland storstadslänen backade bostadsbyggandet mest Skåne med 62 procent färre påbörjade bostäder. I Danmark minskade bostadsbyggandet med nästan 30 […]

LÄS MER
2024-02-23 11:13:54
Nordea: Konjunkturnedgången i Sydsverige upphör i år

Hela Sverige tyngs av lågkonjunkturen, men de regionala skillnaderna är stora. Stockholm går en svag utveckling till mötes och tappar gentemot övriga landet, medan arbetsmarknaderna i Norrlandsregionerna fortfarande växer. Sydsverige går mot ett positivare 2024 och väntas återgå till ett mer normalt läge före de andra storstadsregionerna. Det visar Nordeas senaste upplaga av konjunkturrapporten Regionala […]

LÄS MER

Kontakt

Oresundsadvokater
Vesterbrogade 32
DK-1620 København V

T: +45 3343 7000
E: hap@oresundsadvokater.com

Oresundsadvokater · Vesterbrogade 32 · DK-1620 København V
T: +45 3343 7000 · E: hap@oresundsadvokater.com
Disclaimer · Cookie politik