Senaste nyheter

2018-06-21 17:02:15
Förslag: Gemensamt vinter-OS ska stärka varumärket ”Norden”

Ett gemensamt nordiskt vinter-OS, möjlighet att använda sitt elektroniska id över de nordiska gränserna och ett nordiskt ministerråd för transport. Det är några exempel på förslag i en ny rapport om nordisk mobilitet, som presenterades för de nordiska samarbetsministrarna i onsdags då de möttes i Lund. Rapporten lägger fram 16 konkreta förslag på hur det …

LÄS MER
2018-06-21 16:08:25
Danskarna firar Sankt Hans på lördag – men inte midsommar imorgon

På lördag den 23 juni är det Sankt Hans i Danmark och det firas vanligtvis med brasor och tal. På grund av torkan under de senaste veckorna har dock de danska myndigheterna förbjudit eldandet i år. Men festliga inslag, exempelvis i form av audiovisuella brasorna, väntas ändå. I 52 av 98 danska kommuner kommer brasorna …

LÄS MER
2018-06-21 15:35:13
Lund får ny kommundirektör

Christoffer Nilsson börjar sin tjänst som kommundirektör i Lund den 15 oktober. Han kommer närmast från ett jobb som biträdande stadsdirektör i Uppsala. – Uppsala och Lund är systerstäder med mycket gemensamt. Båda städerna ligger i spännande regioner och har liknande strukturer. Jag hoppas kunna bidra med erfarenheter från den förändringsresa vi gjort i Uppsala …

LÄS MER
2018-06-18 09:36:32
Brister upptäcks på vartannat danskt bygge

Sedan rutinerna förändrades så att arbetsmiljökontrollanterna kommer oanmälda till danska byggen har antalet rapporterade brister ökat kraftigt. I 48,9 procent av fallen har företagen fått en anmärkning, visar en rapport från Arbejdstilsynet till Folketingets Beskæftigelsesudvalg. – Det är till exempel om man arbetar på en ställning som inte satts upp korrekt, eller om det saknas …

LÄS MER
2018-06-17 17:49:35
14 debatter lyfte ”Me too” på Folkemødet

Sexuella trakasserier och #metoo var ämnet för 14 programpunkter på årets politiska festival Folkemødet. Men ämnet har inte fått så stort genomslag i Danmark – kanske för att danskarna anser att jämställdheten redan är fullt genomförd, menade två av paneldeltagarna i debatten ”Nordens svagaste #MeToo – vad säger det om arbetsmarknaden i Danmark”, arrangerad av …

LÄS MER
2018-06-15 13:48:08
Trots sommartorkan har vegetationen blivit tätare på Pepparholm

Den konstgjorda ön Pepparholm, som ligger där Öresundsbron övergår till tunnel, upplever trots de torra sommardagarna ett blomstrande plantliv som banar vägen för nya fåglar och fröer. Även en ny planta har dykt upp – i form av blåklockan. Man kan se den konstgjorda ön Pepparholm från Öresundstågens fönster, där bron övergår till en tunnel. …

LÄS MER
2018-06-15 09:39:07
Välkänd Öresundsprofil lämnar Region Skåne för Progress PR Öresund

Daniel Persson lämnar efter sommaren sin roll som ställföreträdande utvecklingsdirektör på Region Skånes avdelning för regional utveckling för att bli vd och partner i nystartade Progress PR Öresund. Där vill han fortsätta driva skånska och regionala intressebevakningsfrågor på nationell nivå och förhoppningen är att växa över hela Öresundsregionens marknad. – Efter tio år som förtroendevald …

LÄS MER
2018-06-14 11:13:56
Färre arrangemang på årets danska politikerfestival Folkemødet

I dag drar den åttonde upplagan av politikerfestivalen Folkemødet på Bornholm i gång och för första gången är antalet arrangemang något färre än förra året. News Øresund var på plats under onsdagen, när förberedelserna bland partier, medier och intresseorganisationer var i full gång. Flaggor hissas och skyltar sätts upp, möbler placeras ut och scener snickras …

LÄS MER
2018-06-12 09:54:47
Småföretagarnas förväntningar inför framtiden är allt mer försiktiga

Optimismen inför framtiden avtar något bland Skånes småföretagare – men de är fortfarande positiva. De största hindren för den framtida tillväxten är brist på rätt kompetens och en allt hårdare konkurrens. Det visar Småföretagarbarometern som presenterades av Swedbank, Sparbanken Skåne och Företagarna under måndagen. Förra året var förväntningarna om framtiden stora bland småföretagare i både …

LÄS MER
2018-06-08 14:03:35
Danska lärare röstade ja till löneavtalet

74,6 procent av lärarna i Danmark har röstat ja till det avtal som arbetsmarknadens parter slöt några dagar innan en storkonflikt skulle varit ett faktum. Det trots att det inte innehåller någon förändring av lärarnas arbetstid, vilket var ett av de starkaste kraven från fackförbunden i avtalsrörelsen. En förklaring som tidigare nämnts är att det …

LÄS MER

Kontakt

Oresundsadvokater
Vesterbrogade 32
DK-1620 København V

T: +45 3343 7000
E: hap@oresundsadvokater.com

Oresundsadvokater · Vesterbrogade 32 · DK-1620 København V
T: +45 3343 7000 · E: hap@oresundsadvokater.com
Disclaimer · Cookie politik